MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

poniedziałek, 23 stycznia 2012

Nowo narodzony
Projekt okładki: Natalia Kulka
Rysowała: Magdalena KarpińskaRysowała: Agnieszka Chojnacka
Rysowała: Marta Pieczonko
Rysowała: Katarzyna Bogdańska

 Rysowała: Natalia Kulka


 


Rysowała: Pięć Filarów/Joanna Szumacher  


Rysowała: Anna Orlikowska
Rysowała: Agata Staros
Dziękujemy Jędrzejowi Sokołowskiemu z flattenimage.pl za wykonanie zdjęć.