MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

wtorek, 7 lutego 2012

Wielkie Otwarcie Zeszytu!

Autorki oraz Fundacja In Search Of mają zaszczyt zaprosić na promocję „Zeszytu”, która odbędzie się w sobotę 11 lutego 2012 r. w Klubokawiarni Owoce i Warzywa (ul. Traugutta 9) o godz.18.00 w Łodzi.