MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

środa, 22 lutego 2012

Z otwarcia

Prowadząca spotkanie z Zeszytem Iza Robakowska, pięknie pokierowała
rozmową z rysowniczkami i redakcją. Na otwarciu stawiły się:
Agata Staros, Marta Pieczonko, Anna Orlikowska,Agnieszka Chojnacka,
Pięć Filarów, Natalia Kulka.
Jedna z rysowniczek Zeszytu-Agata Staros. W tle część redakcji
czyli Natalia Kulka oraz Marta Pieczonko.
Goście tłumnie nas odwiedzili
- dziękujemy Wam bardzo!
Agata Staros, Marta Pieczonko, Natalia Kulka