MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

czwartek, 17 stycznia 2013

W nowej edycji Zeszytu.../In the new Notebook...

Agata Staros

Joanna Szumacher/Pięć Filarów

Antje Herzog

Emelie Östergren

Gosia Machon

Natalia Hołub

Julia Gruner

Katya Shadkovska

Magdalena Karpińska

Marta Pieczonko

Aleksandra Ska

Róża Litwa

Anna Orlikowska

Natalia Kulka