MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

wtorek, 15 stycznia 2013

Zeszyt Zagraniczny Nr 2/Foreign Notebook No. 2


Na rozgrzewkę i dobry początek roku – przed Wami Zeszyt Zagraniczny Nr 2 – drużyna artystek w składzie polsko-niemiecko-szwedzkim, zapraszamy!
//// To warm-up and good start to the New Year – we introduce you Foreign Notebook No. 2. This time a team of Polish- German-Swedish artists. Enjoy!

www.facebook.com/Zeszyt
Zdjęcia: Katarzyna Krzywicka