MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

poniedziałek, 26 marca 2012

Zapraszamy do Warszawy!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie i prezentację Zeszytu w Warszawie. Podczas spotkania wraz z prowadzącymi: Danielem Muzyczukiem i Wojciechem Mejorem, opowiemy o selfpabliszingu w kraju i za granicą oraz przyjrzymy, co się dzieje we współczesnym rysunku i ilustracji. Spróbujemy też nakreślić krótki rys historyczny wydawnictw artystycznych.

CENTRUM KULTURY NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT
ul. Nowy Świat 63, 00-042 Warszawa,
czarna sala (parter), godzina 17.00