MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

Gdzie kupić Zeszyt/Where to buy the Notebook

/// Zeszyt nr 2 „Zagraniczny”
http://www.feminoteka.pl/ksiegarnia/product.php?id_product=603 /// Zeszyt nr 1 „Kryminalny”
Mała litera art (ms2, ul. Ogrodowa 19, Łódź),
http://www.centrala.org.pl/publikacja/zeszyt-nr-1-kryminalny, http://www.feminoteka.pl/ksiegarnia/product.php?id_product=284, Bęc Zmiana (ul. Mokotowska 65, Warszawa), NumeryLitery (Warszawa), Pan tu nie stał (Łódź), MOCAK Bookstore (ul. Lipowa 4, Kraków).

Skontaktuj się z nami/Contact us: zeszytzrysunkami@gmail.com