MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

niedziela, 9 grudnia 2012

Wraz z innym doborowym towarzystwem. Zeszyt na Dworcu Warszawa Śródmieście!

Fundacja In Search Of... oraz Galeria Wschodnia zapraszają do obejrzenia wyjątkowej prezentacji sztuki w formacie B1/Foundation In Search Of... and Wschodnia Gallery invite you to see a one of a kind presentation of art on a B1 print size.

Galeria Wschodnia na dworcu
Dworzec Warszawa Śródmieście / Warszawa Śródmieście Railway Station
09.12.2012-16.12.2012Artyści biorący udział w projekcie / Participating artists

INDYWIDUALIŚCI / INDIVIDUALS:
Małgorzata Borek
Jerzy Grzegorski
Katarzyna Jasińska
Tomasz Matuszak
Mariusz Olszewski 
Marcin Polak
Marta Pieczonko
Bartek Smoczyński
Mariusz Sołtysik
Witek Ziemiszewski

GRUPY / GROUPS:
Łódź Kaliska 
Marek Janiak, 
Andrzej Kwietniewski, 
Adam Rzepecki, 
Andrzej Świetlik, 
'Makary' Andrzej Wielogórski
Łódź Fabryczna 
Sławomir Belina, 
Tomasz Kieszniewski, 
Małgorzata Łupina, 
Mirosław Łupina
Łódź Widzew 
Maciej Cholewiński, 
Marcin Polak
Zeszyt z rysunkami 
zeszytzrysunkami.blogspot.com
http://www.facebook.com/Zeszyt


ARANŻACJA I PRZYGOTOWANIE / ARRANGEMENT, DESIGN: 
Agnieszka Ziemiszewska | ziemi.art.pl