MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

piątek, 26 lipca 2013

Spotkania promocyjne Zeszytu Zagranicznego

Poniżej skromny wycinek dokumentacyjny ze spotkań zeszytowych w Galerii Czarna w Warszawie (18 lutego 2013), Muzeum Sztuki Ms2 w Łodzi (1 marca 2013) oraz w Galerii Wozownia w Toruniu (18 maja 2013). 
Reszta zdjęć do wglądu na:
https://www.facebook.com/Zeszyt