MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

piątek, 1 lutego 2013

MOCAK Bookstore i Zeszyt nr 2 razem :)

Wszystkich Krakusów (i nie tylko:)) informujemy, że księgarnia artystyczna MOCAK Bookstore (ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków) ma w swojej ofercie Zeszyt nr 2!

https://www.facebook.com/mocak.bookstore