MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

Uczestniczki projektu/Project members

Skład Zeszytu Zagranicznego/The Foreign Notebook composition::

Gosia Machon
www.gosiamachon.de

Marta Pieczonko
www.martapieczonko.com

Aleksandra Ska

Katya Shadkovska
www.katyashadkovska.blogspot.com

Julia Gruner
www.juliagruner.com

Magdalena Karpińska
www.magdalenakarpinska.pl

Emelie Östergren
www.emelieostergren.se

Agata Staros

Antje Herzog
www.antjeherzog.de

Anna Orlikowska
www.annaorlikowska.wordpress.com

Róża Litwa

Natalia Hołub
www.nataliaholub.com

Pięć Filarów/Joanna Szumacher
www.piecfilarow.wordpress.com

Natalia Kulka
www.lakulla.pl