MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

piątek, 25 lipca 2014Dokumentacja premiery Zeszytu w galerii Starter / Dokumentation von Zeszyt/Heft Premiere in Galerie Starter

04–11 07  2014
Zeszyt Biologiczny Nr 3
Trzeci numer magazynu rysunkowego „Zeszyt” powstał przy udziale 19 artystów i ilustratorów z Polski i z Niemiec. Tematem przewodnim publikacji jest tym razem temat biologiczny.
Zeszyt pokazuje to, co zbliża, a nie stawia sztukę i ilustracje na przeciwległych biegunach. Autorzy dzielą się z odbiorcami bogactwem form i interpretacji tematu biologicznego.

Redakcja
Marta Pieczono und Natalia Kulka

Uczestnicy:
Sylvie Ringer, Andrea Steffen, Joanna Fluder, Lena Szczesna, Marta Pieczonko, Rafael Akahira, Katarzyna Bogdańska, Joanna Szumacher, Róża Litwa, Gosia Machon, Dragan Prgomelja, Apolonia Dwurnik, Natalia Hołub, Eva Revolver, Anna Orlikowska, Magdalena Karpińska, Natalia Kulka, Anne Vagt, Tymek Jezierski


Rok wydania 2014, 144 strony, publikacja czarno-biała.


BIOLOGISCHES HEFT Nr. 3


Das dritte Heft von unserem Magazin für Zeichnung „Zeszyt“ präsentiert Arbeiten von 19 Künstlern und Illustratoren aus Polen und Deutschland. Thema der Publikation ist diesmal „Biologisches Heft“. Zeszyt zeigt die Schnittstelle, an der sich Kunst und Illustration annähern und will nicht ihre Gegensätze aufzeigen. Die Autoren in dem neuesten „Heft / Zeszyt“  präsentieren das Reich der Formen und Interpretationen zum Thema Biologie.

Marta Pieczono und Natalia Kulka
Redaktion

Teilnehmer:
Sylvie Ringer, Andrea Steffen, Joanna Fluder, Lena Szczesna, Marta Pieczonko, Rafael Akahira, Katarzyna Bogdańska, Joanna Szumacher, Róża Litwa, Gosia Machon, Dragan Prgomelja, Apolonia Dwurnik, Natalia Hołub, Eva Revolver, Anna Orlikowska, Magdalena Karpińska, Natalia Kulka, Anne Vagt, Tymek Jezierski

Publikation 2014, 144 Seiten, schwarz-weiß