MAGAZYN RYSUNKOWY ZAŁOŻONY PRZEZ DWIE POLSKIE ARTYSTKI I ILUSTRATORKI: MARTĘ PIECZONKO I NATALIĘ KULKĘ.
PROJEKT DZIAŁA DZIĘKI POMOCY I WSPÓŁPRACY ZAPROSZONYCH OSÓB. DRUGA EDYCJA ZESZYTU NOSI TYTUŁ „ZAGRANICZNY”.

DRAWING MAGAZINE WAS FOUNDED BY TWO POLISH ARTISTS AND ILLUSTRATORS: MARTA PIECZONKO AND NATALIA KULKA.
PROJECT WORKS THANKS TO THE HELP AND COOPERATION OF INVITED ARTISTS. THE SECOND EDITION OF THE NOTEBOOK IS TITLED „FOREIGN”.

poniedziałek, 30 marca 2015

Zeszyt w NY! Cieszymy się i zapraszamy!

Zeszyt bierze udział w wystawie "Inside Out. Polish Graphic Design and Illustration in the Making" organizowanej przez Culture.pl podczas majowego festiwalu WantedDesign.

http://culture.pl/pl/wydarzenie/z-polski-do-nowego-jorku-wystawa-designu